Hisfa

Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Producten

Hisfa is de Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Produkten. Hisfa is de enige vereniging in Nederland die zich specifiek richt op de belangen van de handel in stro, hooi, fourages en aanverwante producten. Bij Hisfa zijn ruim 80 fouragebedrijven aangesloten. Hisfa heeft als belangrijkste doelstelling om de belangen van de handelaren in stro, hooi, fourages en aanverwante producten te behartigen. De bedrijven die bij Hisfa zijn aangesloten zijn met name actief in de levering van enkelvoudige veevoeders, zoals fourage en bijproducten uit de levensmiddelenindustrie. Lees verder.

Scroll naar boven