Producten

Voedselveiligheid

Leveranciers van diervoeders hebben een sleutelrol bij het borgen van voedselveiligheid. Veilige diervoeders staan aan de basis van veilig vlees, veilige melk en veilige eieren, kortom veilige levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Werkwijzen van diervoederleveranciers (zowel producenten als handelaren) moeten dan ook zorgvuldig en transparant zijn.

SecureFeed
Partijen in de diervoedersector hebben een nieuwe organisatie opgericht voor de borging van veiligheid van voeders en grondstoffen: SecureFeed. Met dit initiatief komt de borging van veiligheid van alle diervoeders die worden aangekocht op het veehouderijbedrijf, onder de controle van één nieuwe organisatie. Het Collectief Bemonsteringsplan Voedermiddelen (CBV) van Hisfa is per 1 januari 2015 overgegaan in het monitoringsplan van SecureFeed.

De krachtenbundeling zorgt voor meer regie, daadkracht en voor transparantie door betere informatie-uitwisseling. SecureFeed fungeert als centraal aanspreekpunt voor alle ketenpartijen in de zuivel-, ei- en vleesketens en voor externe partijen. De programma’s Trust Feed in de mengvoerindustrie en het CBV-programma voor de fouragehandel zijn geïntegreerd in de activiteiten van SecureFeed. De diervoedersector komt tot dit initiatief omdat ze grote waarde hecht aan het vertrouwen in voedsel afkomstig uit dierlijke productieketens.

Leden van Hisfa kunnen voor meer informatie of hulp bij het aanmelden contact opnemen met het secretariaat van Hisfa via het e-mailadres: info@hisfa.nl of telefoonnummer: 085 – 77 319 75.

Risico-inventarisatie ruwvoeders
De meeste Hisfa-leden hebben als hoofdactiviteit de handel in ruwvoeders: stro, fourages en aanverwante producten. Onder ruwvoeders vallen in het algemeen houdbare producten die speciaal voor het gebruik als diervoeder geteeld zijn en die geen bewerking of alleen eenvoudige bewerkingen hebben ondergaan. Meer informatie over de risico-inventarisatie van deze producten is te vinden in het document ‘Risico-inventarisatie ruwvoeders‘.

Risico-inventarisatie overige diervoeders
Naast ruwvoeders handelen veel Hisfa-leden ook in andere (aanverwante) producten. Een aantal van deze producten wordt hieronder nader toegelicht, onder andere een aantal vochtrijke en vloeibare producten. In deze categorie vallen bijvoorbeeld coproducten uit de levensmiddelenproductie. Meer informatie over de risico-inventarisatie van deze producten is te vinden in het document ‘Risico-inventarisatie overige diervoeders‘.

Scroll naar boven