Organisatie

Missie en visie

Missie
Als vereniging zetten wij ons in voor een robuuste en toekomst bestendige fouragesector. Door samenwerkingen aan te gaan in ketenverband – zowel in Nederland als in Europa – zetten wij ons in voor een gelijk speelveld in de Europese fouragesector. Naast deze samenwerkingen zijn wij ook aangesloten bij verschillende instanties om de belangen te behartigen van onze leden. Onze vakspecialisten zetten hun expertise in om praktijkgerichte vragen op te lossen binnen de keten.

Visie 
Wij streven naar een veerkrachtige fouragesector en zien meer dan ooit het belang van samenwerking binnen eigen ledenkring en de keten. Dit blijkt uit maatschappelijke vraagstukken. Leden voelen dagelijks de druk van de toenemende eisen en financiële druk, wij verwachten dan ook dat innovatie, ketensamenwerking en transparantie middels data onmisbaar zijn om te kunnen blijven bestaan in een snel veranderende wereld en haar actuele vraagstukken.

Kernwaarden

  • Vertrouwen: de vereniging kenmerkt zich als integer en betrouwbaar. In alle (beleid)keuzes staan de leden centraal.
  • Verbinden: als schakel in de Europese fouragesector zorgen wij voor een goede verbinding met onze leden. Daarnaast betekent verbinding voor ons het samenwerken met andere ketenpartijen en instanties. We nemen het initiatief om alle kennis en expertise van de verschillende betrokkene met elkaar te koppelen. De Hisfa-leden zijn zeer betrokken bij de vereniging en worden regelmatig geraadpleegd.
  • Deskundigheid: door de ervaring en ons (Europese) netwerk kunnen wij een bijdrage leveren aan de oplossingen van de huidige maatschappelijk vraagstukken.
  • Daadkrachtig: snel en adequaat pakken wij de vraagstukken op. We stellen alles in het werk om samen op zoek te gaan naar de beste oplossing. Wensen en behoefte van de leden staan bij ons centraal en vormen de basis voor een passende oplossing.

Ambitie
Hisfa ambieert om een toonaangevende betrokken fouragevereniging te zijn die zo nodig een leidende rol vervult en haar gewaardeerde positie als daadkrachtige gesprekspartner behoudt.

Scroll naar boven