img 3328

Terugblik Nieuwjaarsreceptie Hisfa

Afgelopen woensdag kwamen meer dan 70 leden, donateurs en relaties in Nijkerk bijeen voor de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van Hisfa. Hisfa-voorzitter Robin Sanders trapte af met een jaaroverzicht, waarin hij met een mooie fotoserie terug- én vooruitblikte op een succesvol jaar.

In zijn speech bedankte Robin iedereen die zich het afgelopen jaar voor Hisfa heeft ingezet. Niet alleen de bestuursleden en het secretariaat, maar ook de leden die Hisfa vertegenwoordigen in de verschillende commissies en vergadergroepen. Het is belangrijk dat Hisfa aan tafel zit en de belangen van haar leden op verschillende plekken behartigt. Dit is niet altijd zichtbaar voor iedereen, daarom proberen wij daar tijdens de ledenvergadering een overzicht van te geven door alle vertegenwoordigers van Hisfa aan het woord te laten.

‘Zo flexibel als het riet’
De bekendste boswachter van Nederland, Arjan Postma, nam als gastpresentator het publiek mee op een reis door de natuur. Hij zag opmerkelijke gelijkenissen tussen het dierenrijk en het bedrijfsleven. In zijn betoog vergeleek hij cyclussen in de natuur met de dynamiek van elke onderneming. Hij gaf ook mooie voorbeelden van kansen voor de fouragesector, bijvoorbeeld riet. Daarvan is genoeg in Nederland en het kan voor verschillende toepassingen gebruikt worden.

Afsluitend werd getoast op het nieuwe jaar 2024 en genoten de gasten van een mooi diner.

Scroll naar boven