Missie en visie


Missie Hisfa
Hisfa ondersteunt haar leden bij de handel in veilige fourageproducten voor de markt en maatschappij. Hisfa doet dit door ondersteuning te bieden aan de bedrijven met bijvoorbeeld het kwaliteitszorgsysteem Keten Kwaliteit Controle (KKC) en SecureFeed. Hisfa helpt haar leden bij het oplossen van vraagstukken op het terrein van wetgeving, voedselveiligheid en duurzaam ondernemen.

Visie Hisfa
Hisfa zet zich in om de continuïteit van de bedrijven te bewaken door een proactieve houding ten opzichte van ontwikkelingen in de regelgeving, waardoor haar leden duurzaam en veilig kunnen ondernemen. Dit doet Hisfa door plaats te nemen als vertegenwoordiger in verschillende overlegplatforms.